مرجع خبری رئال مادرید : رودریگو گوئس مهاجم برزیلی رئال مادرید در مورد آنچلوتی صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” کارلو تجربه دارد و همه چیز را برده است. به خوبی می تواند تیم را مدیریت کند. گاهی یک مربی نیازی  ندارد که از نظر تاکتیکی بهترین باشد چرا که تیم برایش می دود. رختکن را به خوبی مدیریت می کند و این مسئله تفاوت ایجاد می کند.همه چیز برایش ساده است و چیز جدیدی را ابداع نکرده است. کار خود را می کند و از نظر تاکتیکی دست به جنون نمی زند. با روش های ساده، نتیجه می گیرد.با وینیسیوس و میلیتائو  یک بار به کارلو گفتی:”مربی، در تیم ملی برزیل منتظرت هستیم.” با شوخی گفت که در لیست آینده با هم خواهیم بود. با شوخی صحبت می کردیم اما پشت هر شوخی، حرفهای درستی هم وجود دارند. شرایط سخت است. در ابتدا باید رئال را ترک کند تا به ما ملحق شود. به همین خاطر نمی توان گفت که این اتفاق رخ  خواهد داد اما باعث افتخرا است که در این جا حضور داشته باشد. ”

رودریگو در مورد خراب کردن پنالتی در جام جهانی گفت:” هرگز به این فکر نمی کردم که پنالتی را خراب کنم. فقط آنهایی پنالتی را خراب می کنند که شهامت ضربه زدن را داشته باشند. من و مارکینیوش فرصت را از دست دادیم. یکی از غم بار ترین لحظات زندگی من بود.”