مرجع خبری رئال مادرید : کریم بنزما مهاجم فرانسوی رئال مادرید تصویری از افطاری خود در اولین روز ماه رمضان منتشر کرد که آب، عسل و خرما افطاری او را تنشکیل می دهند.