مرجع خبری رئال مادرید : لوکا مودریچ نیز در پیامی احساسی با کریم بنزما به خاطر جدایی او وداع کرد.

لوکیتا فصل آینده کاپیتان دوم رئال مادرید بود که گفت :” ناراحت هستم اما بسیار مفتخر هستم که یازده سال در کنار یکی از بزرگترین استعدادهای فوتبال بازی کردم. وقتی به این جا رسیدم، می دانستم که بازیکن بزرگی هستی اما از وقتی که اولین تمرین را داشتم،  دیدم که چقدر خاص هستی. جدا از این که بازیکن خارق العاده ای هستی، در طول سالها در این باشگاه بی نظیر تاریخ سازی کردی و جدا از آن شخصیت خاصی داری. دلم برایت تنگ خواهد شد. از همه چیز ممنون و برایت در دوره جدیدت آرزوی موفقیت دارم.”