مرجع خبری رئال مادرید : هیچ چیزی نمی تواند دقایق پیش از خروج زیدان از چمن برنابئو در آخرین بازیش در پیراهن رئال مادرید را تصور کند. در آ نزمان گریه می کردم و در پخش زنده بازی در رایو، صدایم گرفته بود. با این وجود باید بگویم که رفتن بنزما احساسات متفاوتی را از نظر  حس و کلمات ایجاد کرد. او همیشه به عنوان یک ناظر وفتبال جایگاه ویژه ای در کارنامه ام دارد. خیلی ها ترجیح می دهند که فراموش کنند اما اگر نخواهم اغراق کنم، در برخی لحظات کلا دو نفر از بنزما در مقابل موج نفرت ها حمایت می کردند: یکی فلورنتینو و دیگری من. بدین ترتیب حالا  و در زمان ارزیابی 14 فصل حضورش در رئال باید بگویم که بنزما برای من نمادی از عبور از مشکلات بود.

رویایش بازی در رئال و پیراهن پیراهن رئال مادرید بود. رویایش این بود که برای خودش در رئال کسی بشود و اسطوره باشد. هر سال شمار زیادی از باشگاه های اروپایی به سراغش می رفتند و کریم پاسخ منفی می داد چرا که می خوئاست در پایتخت اسپانیا بماند. حتی امیر قطر هم در زمان افت او در تیم، با او تماس گرفت و به او و پرز چک سفید امضا داد که هر دو رد کردند. حالا کار تمام شده و وظایف انجام شده است. دوست داشتم که او یک سال دیگر در این جا باشد اما می دانم که در عربستان، میلیون ها رئالی عاشق منتظرش هستند.

فردریک هرمل