مرجع خبری رئال مادرید : کریم بنزما در مراسمی سرد از رئال مادرید جدا شد و بعد از آن نیز در پیامی اینستاگرامی با هواداران وداع کرد. بر خلاف زیدان، کاسیاس، گوتی و … که در مراسم وداعشان گریه کردند، کریم کاملا خوشحال و خندان بود.

بنزما در پیامی اینستاگرامی نوشت:” به خاطر محبت و حمایتی که در طول این سالها از من داشتید، از شما تشکر می کنم. پس از سالها حضور در این جا ، زمانش رسید تا با باشگاهی وداع کنم که به خانه ام تبدیل شد یعنی رئال مادرید. این افتخار را داشتم که پیراهخن این باشگاه اسطوره ای را بپوشم و بخشی از این باشگاه نمادین باشم. از مدیرم، هم تیمی هایم، مربیان، پرنسل و همه افرادی که در مسیرم در ئرال مادرید نقش داشتند، تشکر می کنم. حمایت بی قید و شرط و اعتماد آنها به من در مسیرم به عنوان یک بازیکن و یک انسان خیلی مهم بود. هر چند که رئال مادرید را ترک کردم اما این باشگاه همچنان بخشی از قلب من خواهد بود. رئال مادرید همیشه بخشی مهم از زندگی من خواهد بود و همچنان  در این تیم خارق العاده به موفقیت ادامه می دهم. از محبت و حمایت هایی که در این سالها از من داشتید، سپاسگزار هستم. با احساس تشکری عمیق و وداعی احساسی با تیم وداع می کنم. هالا مادرید، با تمام محبت و احترام.”