مرجع خبری رئال مادرید : بازیکنان رئال مادرید تعطیلاتشان را آغاز کرده اند.