مرجع خبری رئال مادرید : با اضافه شدن جود بلینگهام به رئال مادرید دست کارلو آنچلوتی برای خط هافبکش در فصل آینده بسیار باز خواهد بود.

در حقیقت رئال مادرید برای فصل آینده هشت هافبک در اختیار دارد که سرمربی ایتالیایی می تواند مطابق نظر خود و طبق برنامه تاکتیکی اش از این هافبک ها استفاده کند.

لوکا مودریچ، تونی کروس، فدریکو والورده، دنی سبایوس، ادواردو کاماوینگا و اورلین شوامنی شش هافبکی هستند که از فصل قبل در اختیار آنچلوتی بودند و اکنون هم براهیم دیاز از میلان و جود بلینگهام از دورتموند به رئال مادرید اضافه می شوند و گزینه های خط هافبک مادریدی ها به عدد هشت می رسد.