مرجع خبری رئال مادرید : جوزپ پدررول در برنامه ال چیرینگیتو ادعا کرد که رئال مادرید قرار است در این تابستان 400 میلیون یورو هزینه کند.

در تابستان های اخیر رئال مادرید هزینه چندانی انجام نداده است و پرز و مدیران رئال مادرید ترجیح داده اند که یک راه و روش اقتصادی را در پیش بگیرند و دست به تغییر ترکیب تیم نزنند؛ تیمی که البته نیاز به تغییر و خرید بازیکن داشته است.

اکنون پدررول معتقد است که پرز در این تابستان بالاخره قرار است به سراغ خرید بازیکن برود و ترکیب تیم را تقویت کند. در حال حاضر رقمی حدود 100 میلیون یورو برای بلینگهام پرداخت شده است.

با رفتن بنزما، آسنسیو، هازارد و ماریانو خرید مهاجم هم کاملا ضروری است و برای پست وینگر هم باید بازیکن خرید چرا که فقط وینیسیوس و رودریگو در ترکیب رئال مادرید وینگر های تخصصی هستند.

باید دید که پرز در این تابستان به سراغ تقویت ترکیب به طور اساسی می رود یا باز هم قرار است با همان سبک و سیاق سال های قبل این پنجره نقل و انتقالاتی را هم کجدار و مریز رد کند.