مرجع خبری رئال مادرید : دنی سبایوس هافبک اسپانیایی رئال مادرید تصمیم گرفته است که همچنان در رئال مادرید بماند.

در حقیقت با توجه به این که جود بلینگهام به رئال مادرید پیوسته است، ممکن بود که دنی سبایوس رئال مادرید را ترک کند اما این بازیکن چنین تصمیمی ندارد.

به گفته روزنامه آ اس اسپانیا، دنی سبایوس همچنان می خواهد در رئال مادرید بماند. او در فصل های اخیر بیشتر نقش هافبک ذخیره را بازی کرده است و به نظر می رسد که در فصل آینده هم اوضاع برای او به همین شکل باشد اما این بازیکن اسپانیایی ماندن در رئال مادرید را به رفتن به تیم دیگر ترجیح داده است.