مرجع خبری رئال مادرید : اگر چه که باشگاه بروسیا دورتموند به طور رسمی اعلام کرد که جود بلینگام راهی رئال مادرید شده است اما باشگاه رئال مادرید هنوز بیانیه رسمی را در این باره منتشر نکرده است.

اکنون به گفته کوپه، جود بلینگام تست های پزشکی رئال مادرید را با موفقیت پشت سر گذاشته است و به این ترتیب به زودی باید منتظر باشیم تا باشگاه رئال مادرید خبر رسمی پیوستن ستاره انگلیسی را اعلام کند.