مرجع خبری رئال مادرید : جدایی کریم بنزما از رئال مادرید و رفتن او به الاتحاد عربستان، برنامه ای که رئال مادرید در این تابستان داشت را تغییر داد.

به گفته خوزه فلیکس دیاز، قرار بوده که در این تابستان رئال مادرید کریم بنزما را نگه دارد و او همچنان مهاجم اصلی تیم باشد. در کنار بنزما یک مهاجم برای ذخیره جذب شود و در طول فصل با بنزما تعویض شود.

اما اکنون که کریم بنزما رفته است، این برنامه تغییر کرده است. رئال مادرید مهاجم اصلی خود را از دست داده است. به این ترتیب رئال مادرید اکنون هم به دنبال جذب مهاجم اصلی و هم به دنبال جذب مهاجم ذخیره است.

هری کین گزینه رئال مادرید برای مهاجم فیکس است و خوسلو هم گزینه رئال مادرید برای مهاجم ذخیره است.