مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که میان فلورنتینو پرز و کارلو آنچلوتی بر سر جذب هری کین اختلاف نظر وجود دارد.

پس از جدایی کریم بنزما، رئال مادرید در حال حاضر بدون مهاجم نوک تخصصی است.

به گفته رلوو، آنچلوتی از پرز خواسته است تا هری کین را جذب کند اما پرز درباره این قضیه شک دارد چرا که دستمزد هری کین 20 میلیون یورو است و از سوی دیگر باید هزینه نسبتا زیادی برای خرید او پرداخت کند.

پرز می خواهد امباپه را به صورت رایگان در سال 2024 بگیرد و قصد دارد 6 ماه دیگر با او یک پیش قرارداد امضا کند و پاداش ویژه ای به او بدهد و به همین دلیل برای جذب هری کین راغب نیست.