مرجع خبری رئال مادرید : ناصر الخلیفی مدیر پی اس جی در مورد آینده امباپه گفت:” موضع ما بسیار مشخص است. اگر امباپه می خواهد بماند، می خواهیم که بماند اما باید قراردادی جدید امضا کند. نمی توانیم اجازه بدهیم که رایگان جدا شود. این غیرممکن است. همان طور که خودش گفته، رایگان جدا نخواهد شد. اگر کسی ذهنش را تغییر بدهد، ما مقصر نیستیم.”

لوئیز انریکه سرمربی پی اس جی نیز در این باره صحبت کرد:” این یک راز حرفه ایست و نمی توانم چیز جدیدی اعلام کنم. می خواهیم بهترین ترکیب ممکن را بسازیم. امباپه؟ وقتی قرارداد امضا کردم می دانستم که هر چیزی در ترکیب امکان پذیر است و هر اتفاقی در بازار ممکن است رخ بدهد.”

امباپه کمی بعد به لوپاریزین گفت :” امباپه باید در هفته آینده تصمیم بگیرد. حداکثر دو هفته زمان دارد. اگر تمدید نکند، درها به روی رفتنش باز است. وقتی شنیدم که گفتند امباپه قصد جدایی رایگان را دارد، شوکه شدم. او پسر خوبی است و اگر بخواهد رایگان جدا شود، قوی ترین باشگاه کشورش را تضعیف می کند و این کاری نیست که او بخواهد انجام بدهد. وقتی چنین چیزی را شنیدم، ناراحت و شوکه شدم.”