مرجع خبری رئال مادرید : وینیسیوس جونیور تصویری از شام خوردنش با نیمار منتشر کرد و نوشت :” وقتی با اسطوره ات رفیق می شوی و او روزش را با تو سپری می کند. جمله “هرگز از رویاهایت دست نکش” هرگز این قدر برایم مفهوم نکرده بود. خیلی ممنون و دوستت دارم.”