مرجع خبری رئال مادرید : وینیسیوس که در روزهای اخیر به همراه نیمار به ایبیزا رفته بود، از جت اسکی سواری لذت برد. نیمار تا ساعاتی دیگر به تمرینات برمی گردد.