مرجع خبری رئال مادرید : رودریگو گوئس پیامی در مورد مصدومیت نیمار منتشر کرد.

وی در پیام خود نوشت:” اسطوره من، امیدوارم که نیرو داشته باشی، همیشه حامی تو خواهیم بود. خداوند همه چیز را کنترل می کند. همه چیز عالی خواهد بود. دوستت دارم.”