مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در پرتغال در ورزشگاه براگا تمرین کرد.