مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در خانه براگا پیروز شد و در چمپیونزلیگ به 9 امتیاز از سه بازی رسید.