مرجع خبری رئال مادرید : بازیکنان رئال مادرید جمعه شب وارد بارسلونا شدند و دو فرانسوی تیم یعنی شوامنی و مندی هم به هواداران امضا دادند.