مرجع خبری رئال مادرید : نیمار از رودریگو گوئس در مقابل توهین های نژادپرستانه هواداران مسی در شبکه های اجتماعی حمایت کرد.

حمله نژادپرستانه هواداران مسی به رودریگو با واکنش نیمار همراه شد. مهاجم الهلال در پیامی برای مهاجم رئال مادرید نوشت:” درخشش تو آن ها را آزار می دهد. هرگز متوقف نشو.”