مرجع خبری رئال مادرید : کاماوینگا مجبور شد که عکس هایی که از عینکش به صورت بازیکنان رئال منتشر کرده بود را حذف کند.

در حقیقت آدیداس، کاماوینگا را مجبور کرده که این عکس را حذف کند. در حقیقت این عینک با برند نایکی بوده است که آدیداس از این که بازیکنان تحت قراردادش نظیر جود بلینگام، خوسلو، مندی، میلیتائو، آلابا آن را به صورت زده اند، عصبانی شده است. البته کارواخال که با پوما قرار دارد یا رودیگر که با آندر آرمور قرارداد دارد هم در این تصویر حضور داشته اند.

آدیداس خشمگین است که بازیکنان تحت قراردادش عینک آرم نایکی را به صورت زده اند و به همین خاطر با نظر باشگاه به کاماوینگا فشار آورد که تصویر را از صفحه اینستاگرامش حذف کند.