مرجع خبری رئال مادرید: پیام هایی که آنتونیو رودیگر و ویکتور اوسیمهن در اینستاگرام به هم داده اند، مورد توجه قرار گرفته اند. این دو چهارشنبه شب در برنابئو به مصاف هم رفتند.

انتونیو رودیگر در پیامی اینستاگرامی نوشت:” برادر، خیلی تنومند هستی.” و اوسیمهن هم در جوابش نوشته است:” هر بار باید با تو بجنگم. خوب شد که دوباره دیدمت، برادر.”