مرجع خبری رئال مادرید : خوزه فلیکس دیاز خبرنگار اسپانیایی در گفتگوی یوتیوبی با روبن مارتین اعلام کرد که رئال مادرید امید زیادی به درآمدزایی 15 میلیون یورویی از یک بازیکن دارد.

در حقیقت رئال مادرید امید زیادی دارد تا بتواند از فروش میگل گوتیرز درآمدزایی کند. میگل در ژیرونا درخشیده و مشتریانی از انگلیس دارد. رقم فسخ قرارداد این بازیکن 30 میلیون یوروست که رئال می تواند نیمی از این مبلغ را دریافت کند. رئالی ها به درآمدزایی 15 میلیونی از فروش میگل توسط ژیرونا امید زیادی دارند. رئال نیمی از حق انتقال میگل را در تابستان 2022 با چهار میلیون یورو به ژیرونا فروخته بود.