خوش آمدی

نادال بازگشت خود در ژآنویه را اعلام کرد

برای عمیق تر کردن زخم/ رئال مادرید با بلینگام می خواهد از بازی بارسا – اتلتیکو بهره ببرد