مرجع خبری رئال مادرید : تونی کروس در بازی رئال مادرید و ناپولی دوازده پاس بلند موفق داشت. او فقط دو پاس بلند اشتباه داشت تا شب فوق العاده ای را داشته باشد.  تونی در این فصل میانگین 81.4 درصد پاس بلن دصحیح را داشته است. در حقیقت تونی در این فصل نشان داده که تخصص خوبی در پخش کردن توپ دارد.

کروس در بازی با ناپولی 22 پاس در یک سوم دفاعی زمین حریف داد که در میان کل بازیکنان زمین، آنگیسا و بلینگام با هشت تا یعنی یک سوم کروس بعد از او قرار گرفتند. تونی همچنین سیزده پاس هجومی صحیح را داشت که آمار فوق العاده ایست.

در غیاب شوامنی و کاماوینگا، آنچلوتی تصمیم گرفته که از کروس در پست هافبک دفاعی استفاده کند که این تغییر کاملا موفقیت آمیز بوده است. در حقیقت تونی و والورده در کنار هم نقش هافبک دفاعی را قبول کرده اند و با هافبک های حریف می جنگند. تونی در مقابل ناپولی 97 پاس صحیح داد و والورده 74 تا. هافبک آلمانی آمار عالی 97 درصد پاس صحیح را ثبت کرد.

غیبت کروس در بازیهای ملی به او این فرصت را می دهد تا در این وقفه استراحت کند و با بدنی شاداب تر به تیم کمک کند.