مرجع خبری رئال مادرید : ترکیب رئال مادرید مقابل گرانادا اعلام شد:لونین، کارواخال، رودیگر، آلابا، مندی، کروس، براهیم، والورده، بلینگام، رودریگو و خوسلو.