مرجع خبری رئال مادرید:  رئال مادرید با تک گل براهیم دیاز در نیمه اول بازی مفابل گرانادا پیروز شد.

رئالی ها یک نیمه تا پس گرفتن صدر جدول از ژیرونا فاصله دارند.