مرجع خبری رئال مادرید: رئال مادرید به دنبال خرید مدافع میانی در زمستان است. یکی از گزینه های رئال مادرید، روبرت رنان مدافع میانی برزیلی زنیت بود اما حالا آس گزارش داده است که باشگاه اینتر پورتو آلگره برزیل برای خرید قرضی این بازیکن به توافق رسیده است و بدین ترتیب این بازیکن از رئال مادرید دور شده است.

در حقیقت مدافع میانی زنیت یکی از گزینه های رئال مادرید بود. زنیت در زمستان گذشته برای خرید او از کورینتیانس ده میلیون یورو پرداخته بود. رنان می  خواست رنان را قرضی با بند خرید به خدمت بگیرد اما به نظر می رسد که این بازیکن به تیم برزیلی خواهد رفت.