مرجع خبری رئال مادرید : موندودپورتیوو گزارش داد که نقشه رئال مادرید در مورد میگل گوتیرز دفاع چپ آکادمی خود مشخص شد.

رئال مادرید یک سال و نیم پیش، نیمی از حق انتقال میگل را با 5 میلیون یورو به ژیرونا فروخت. حالا گفته می شود که رئالی ها در نظر دارند که این بازیکن را در پایان فصل با بند خرید هشت میلیونی برگردانند.

در حقیقت قیمت میگل برای سایر باشگاه ها 35 میلیون یوروست (که البته در صورت فروش او به سایر باشگاه ها، نیمی از این مبلغ به رئال مادرید می رسد) اما رئال مادرید می تواند میگل را با هشت میلیون یورو برگرداند.

موندودپورتیوو گزارش داده است که رئال مادرید می خواهد میگل را در تابستان برگرداند و بعد از آن تصمیم گیری در مورد ماندن یا فروش او را به آنچلوتی واگذار کند. گوتیرز در ژیرونا خوش درخشیده و باشگاه های انگلیسی مشکلی با پرداخت رقم فسخ قراردادش ندارند.