مرجع خبری رئال مادرید : تونی کروس در سال 2023 یک رکورد ویژه ثبت کرد.

در حقیقت کروس در این سال 230 پاس بلند در لالیگا داد که هیچ بازیکن دیگری (به جز دروازه بان ها) در طول سال این قدر پاس بلند در پنج لی گبزرگ نداده است. کروس به آمار 85.82 درصد پاس صحیح رسید.