مرجع خبری رئال مادرید: سویا به نظر می رسد که از مرحله کلا پرت است و به جای این که دنبال مقصران واقعی فساد در فوتبال اسپانیا باشد، به شبکه رئال مادرید چسبیده است!

سویا پیش از بازی این تیم و رئال مادرید از شبکه رئال به خاطر کلیپ ساختن علیه داور و داور ویدیویی بازی یعنی دیاز ده مرا و گونزالس فوئرتس شکایت کرده بود. این شکایت توسط کمیته مسابقات رد شد چرا که فاکتورهای لازم برای بررسی پرونده را نداشت. حالا سویا با فرمولی جدید از شبکه رئال مادرید شکایت کرده و امیدوار است که این بار بتوانند پرونده ای را علیه این شبکه باز کنند.