مرجع خبری رئال مادرید : کاستیا با تک گل آلوارو رودریگز در مقابل ملیا پیروز شد تا کمی از زیر فشار خارج شود.

در حقیقت تیم رائول با یک پیروزی اقتصادی و شیرین توانست به منطقه پلی آف نزدیک و از منطقه سقوط دور شود و کمی آرامش پیدا کند و به ادامه فصل با امید بیشتری بنگرد.