مرجع خبری رئال مادرید : مختار دیاخابی بازیکن والنسیا شب گذشته با مصدومیت شدیدی مواجه شد. برخی مدعی بودند که خوسلو در این صحنه خواستار آن شده تا این بازیکن از زمین خارج شود و بازی به سرعت به جریان بیافتد اما خوسلو در پیامی این ادعا را تکذیب کرد.

وی در پیام خود   نوشته است :” از اولین لحظه در کنار او و کادر پزشکی، در مورد شرایط دیاخابی  هشدار دادم. مصدومیت یک هم تیمی همیشه دردناک است و خواستار واکنش سریع همه شدم چون استرس و درد زیادی در این شرایط ایجاد می شود. مختار یکی از ماست. امیدوارم که هر چه زودتر برگردد.”