مرجع خبری رئال میادرید : نیمار با دبل در مستایا از والنسیا و هوادارانش انتقامک گرفت که نیمار هم کامنتی برای او منتشر کرد.

نیمار در کامنت اینستاگرامی خود خطاب به وینیسویس نوشت:” عاشقتم پسرم.” و شکلک قلب را به آن اضافه کرد.