مرجع خبری رئال مادرید : ادواردو ایتورالده گونزالس داور بازنشسته در رادیو کادناسر گفت که  خیل مانزانو تا مدتی محروم خواهد شد و حق قضاوت را نخواهد داشت.

این منبع مدعی است که اشتباه فاحش وی در بازی رئال مادرید و والنسیا در مستایا و اعلام پایان بازی پیش از گل بلینگام برای این داور گران تمام خواهد شد و مدتی از قضاوت محروم خواهد شد.