مرجع خبری رئال مادرید : پس از 120 دقیقه، سیتی 46 بار به محوطه جریمه رئال رسید و رئال فقط شش بار به محوطه جریمه حریف رسید. سخت است که به شکل منطقی توضیح داد که چطور یک تیم می تواند در مقابل چنین فشاری مقاومت کند. این بخشی از خون رئال مادرید نیست و بخشی از تاریخ رئال نیز نیست. این بزرگترین تنبیهی بود که رئال مادرید می توانست در اروپا تحمل کند اما با موفقیت از آن عبور کند. برای یک بار دیگر رئال به هدفش رسید و حالا باید از این لحظه لذت ببرد. باید به خاطر فصلی رویایی به تیم تبریک گفت که لالیگا را در جیبش گذاشته و به نیمه نهایی چمپیونزلیگ رسید. حالا بحث دوگانه دوباره در تیررس است هر چند که همچنان بحث در مورد سبک تیم وجود دارد چرا که ضدحمله تنها اسلحه برای جنگیدن مقابل سیتی بود.

آنچلوتی  بعد از بازی رفت گفت:” ّاید تعهد و جدیت داشته باشیم. انتظار دارم که تیم تلاش کند. رودریگو، بلینگام، وینیسیوس و … انظتار تلاش تیمی را دارم.” هر س هنرمندش هم این نقش را پذذیرفتند و همچون بقیه بازیکنان تا آخرین قطره انرژی برای دفاع از نتیجه جنگیدند. اما نفرات دیگری هم بودند. رودیگر پاداش تلاش بی نظیرش را با زدن پنالتی تاثیرگذار گرفت. ناچو در نقش کاپیتان شب فوق العاده ای داشت. کارواخال و مندی پرتلاش بودند. والورده و کاماوینگا با قلبشان ظاهر شدند… این یک شب دفاعی فوق العاده بود و نمایش متفاوتی را از جانب رئال مادرید دیدیم. این درسی از تواضح بود که آنچلوتی تیمش را متقاعد کرد که این گونه بازی کند تا بر سیتی در اتحاد غلبه کند. حالا فقط بحث در مورد سبک، باقی مانده است.

مارکو رویز