مرجع خبری رئال مادرید : فدریکو والورده پیش از بازی رئال مادرید و منچسترسیتی به همسرش مینا بونینو قول داده بود که در صورت پیروزی رئال برای او و فرزندانش همبرگر درست کند.

مینا تصاویری از فده در حال درست کردن ساندویچ همبرگر منتشر کرد تا نشان بدهد که این بازیکن به قولش عمل کرده است!