مرجع خبری رئال مادرید : آنچلوتی مشخص بود که در بازی با سیتی نمی تواند راهکاری از روی نیمکت برای مقابله با فشار سنگین حریف پیدا کند. به همین خاطر با وجود آن که می توانست شش تعویض انجام بدهد، کلا چهار تعویض انجام داد. یکی از تعویض های مهم آنچلوتی، حضور مودریچ به جای کروس خسته در دقیقه 79 بود.

مودریچ 38 ساله پس از دریافت گل تساوی وارد زمین شد تا هم به مقاومت رئال و هم کمک به ضدحملات، کمک کند. مودریچ یکی از مهمترین بازیکنان رئال مادرید در مقابل منچسترسیتی بود که حضور 41 دقیقه ای او درون زمین به مقاومت رئال مادرید در اتحاد به شدت کمک کرد.

مودریچ در اتحاد 21 پاس داد که هجده پاس او به مقصد رسید، دو سانتر به محوطه جریمه داشت (برابر با براهیم و رودریگو)، دو تکل زد که هر دو موفق بودند و چهار توپ ربود (کاماوینگا در 120 دقیقه فقط یک توپربایی بیشتر داشت). در واقع مودریچ در این سن و سال همچنان نشان داد که چیزهای زیادی برای ارائه دارد.

مودریچ پنالتی خود را خراب کرد اما در جریان بازی نقش مهمی داشت  و ثابت کرد که اگر مدیران رئال با تمدید قراردادش موافق باشند، هنوز کارهای زیادی از دستش بر می آید.