مرجع خبری رئال مادرید : دنی کارواخال شاید به کاپیتان اول رئال مادرید در فصل آینده تبدیل شود.

اخیرا مارکا گزارش داده است که ناچو در پایان فصل از رئال مادرید می رود. شانس جدایی مودریچ هم خیلی زیاد است چرا که باشگاه، پیشنهادی برای تمدید به او نداده است.

در این شرایط، کارواخال که در سال 2013 پس از یک فصل حضور در لورکوزن به رئال مادید برگشت، فصل آینده می تواند کاپیتان اول رئال مادرید باشد. تونی کروس که یک سال بعد از او به رئال آمد هم در صورت تمدید تا 2025 می تواند نقش کاپیتان دوم را داشته باشد. لوکاس وازکز و فدریکو والورده نیز می توانند حلقه کاپیتان های رئال مادرید در فصل 25-2024 را تکمیل کنند.

در صورت جدایی بازیکنانی نظیر کروس و لوکاس در سالهای 2025 به بعد هم بازیکنانی همچون وینیسیوس و کورتوا در صف کاپیتانی خواهند بود.