مرجع خبری رئال مادرید : دوستان کروات مودریچ با توپ طلای این ستاره عکس یادگاری گرفتند.