مرجع خبری رئال مادرید : مارکا در گزارشی تیمی از ارزشمندترین بازیکنان ال کلاسیکو را بر اساس ارزش گذاری سایت ترانسفرمارکت مشخص کرد.

تیمی از  ارزشمندترین بازیکنان دو تیم بدین شرح است: ترشتگن (یا کورتوا) 30 میلیون یورو، کونده (50)، آرائوخو (70)، میلیتائو (70)، بالده (40)، فدریکو والورده (100)، شوامنی (یا گاوی) (90)، بلینگام (180)، یامال (75)، رودریگو( (100)، وینیسیوس (150 میلیون یورو)

بدین ترتیب بازیکنانی نظیر پدری با 80 یا دی یونگ با 70 میلیون یورو در ترکیب جای نمی گیرند.