مرجع خبری رئال مادرید : کاستیای رائول با گلهای آپاریسیو، نیکو پاز و لورنزو با نتیجه سه بر یک مقابل آلکویانو پیروز شد.

تیم رائول با این پیروزی شیرین توانست از منطقه سقوط کمی فاصله بگیرد و به بازیهای آینده امیدوار باشد.