مرجع خبری رئال مادرید : اتلتیکو مادرید با هدایت سیمئونه در سالهای اخیر چندین بار از تونل زدن برای رئال مادرید به خاطر قهرمانی لیگ و سوپرجام طفره رفته اما با این وجود به نظر می رسد که شعور زیر 18 ساله های این تیم از تیم بزرگسالان بیشتر است!

هفته گذشته تیم زیر 18 سال رئال مادرید قهرمان لیگ شد که اعضای اتلتیکو در بازی این هفته تصمیم گرفتند که برای رئالی ها تونل افتخار بزنند.