مرجع خبری رئال مادرید: ایسیدرو دیاز ده مرا قضاوت بازی شنبه میان رئال مادرید و بتیس در آخرین هفته لالیگا را به عهده خواهد داشت.

سانتیاگو هایمه لاتره نیز در اتاق داور ویدیویی در این بازی حضور خواهد داشت.

دیاز ده مرا قضاوت بازی رئال و آلاوز در دور رفت را هم به عهده داشت که ناچو را اخراج کرد. وی در بازی رئال مادرید و سویا نیز قضاوت بحث برانگیزی داشت که بازی با تساوی به اتمام رسید.