مرجع خبری رئال مادرید : ناچو، لوکاس وازکز و آنتونیو رودیگر از عصر تعطیل پنجشنبه خود استفاده کردند تا به تماشای مسابقات گاوبازی بنشینند.

در حقیقت آنها به تماشای این مسابقات با حضور آلخاندرو تالاوانته، خوان اورتگا و توماس روفو نشستنذ. ناچو در دنیای گاوبازی با تالالوانته شراکت دارد.