مرجع خبری رئال مادرید : سه بازیکن رئال مادرید رکورد دار دقت پاس در یک سوم دفاعی زمین حریف در لالیگا در میان هافبک ها هستند.

در این فصل بلینگام با 91.5 درصد دقت پاس در یک سوم دفاعی زمین حریف، در میان کل هافبک ها رکورد دار بوده است. شوامنی با 90.7 و کروس با 89.92 درصد در رده های بعدی هستند. دی یونگ با 89.8 و گوندوغان با 87.35 درصد در رده های بعدی هستند.  فدریکو والورده با 86.7 درصد نهم است و مودریچ با 85.05 درصد دهم.