مرجع خبری رئال مادرید : فوتبال بنچمارک بازیکنانی که بیشترین رشد ارزش را در سال 2024 داشته اند، معرفی کرد.

کول پالمر از چلسی با رشد قیمت 20.6 میلیونی رکورد دار بوده و پاولوویچ با 18.9، ساوینیو با 17.4، یورل هاتو با 16.8، فیل فودن با 16.1 و وینیسیوس با 16 میلیون یورو در رده های بعدی هستند. ارزش وینی در فوتبال بنچمارک در حال حاضر به 176 میلیون یورو رسیده است.