مرجع خبری رئال مادرید : گونزالس مارتین خبرنگار اسپانیایی در ال دباته مدعی شده است که حداکثر مبلغ پیشنهادی رئال مادرید برای یورو و دیویس روی هم 75 میلیون یوروست. این منبع گزارش داده است که رئال مادرید برای خرید یورو حداقل 40 و برای دیویس حداکثر 35 میلیون یورو می پردازد و حاضر به مبلغی بالاتر برای این دو بازیکن فرانسوی و کانادایی نیست.

از سویی فابریزیو رومانو خبرنگار ایتالیایی مدعی شده است که یکی دو روز اخیر، پی اس جی دوباره تلاش کرده تا یورو را اغوا کند اما نتوانستند نظر او را جلب کنند.

آنتون مئانا خبرنگار رادیو کادنسار گفت :” دیویس می خواهد همین حالا به رئال بیاید اما آنچلوتی ترجیح می دهد که قرارداد مندی تمدید شود و بازیکن کانادایی سال آینده بیاید. بحث دفاع میانی نیز مطرح است. زمانی که ناچو جدایی خود را اعلام کند، رئال می تواند خرید یورو را فعال کند چرا که او منتظر پیشنهاد رئال به لیل است.