مرجع خبری رئال مادرید : شوامنی تنها رئالی حاضر در ترکیب فرانسه مقابل هلند است.

ترکیب فرانسه بدین شرح است: ماینیان، کونده، اوپامکانو، سالیبا، تئو هرناندز، کانته، شوامنی، دمبله، گریزمان، ربیو و تورام.

ترکیب هلند نیز بدین ترتیب است: وربروگن، دومفرایز، فن دایک، آکه، شوتن، رایندرز، ژاوی سیمونز، فریمپونگ، ممفیس و گاکپو.