مرجع خبری رئال مادرید : مدیر ختافه تایید کرد که این باشگاه به زودی از رئال مادرید بازیکن خواهد خرید.

وی اظهار داشت :” با مدیران اتلتیکو و رئال مادرید ملاقات کرده ام. رابطه خوبی با رئال مادرید دارم و به زودی اخبار جدیدی در این باره منتشر خواهد شد. شاید تا دو هفته دیگر خبری داشته باشیم. ”

ختافه عادت دارد که از رئال بازیکن بخرد و در سالهای اخیر بازیکنانی نظیر مایورال و لاتاسا را از رئال جذب کرده اند.